artykuł nr 66

Zarządzenie nr 365 z dn. 31 lipca 2009 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 364 z dn. 30 lipca 2009 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 363 z dn. 28 lipca 2009 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 362 z dn. 27 lipca 2009 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 361 z dn. 27 lipca 2009 r.