artykuł nr 61

Zarządzenie nr 370 z dn. 3 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 369 z dn. 3 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 368 z dn. 3 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 367 z dn. 3 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 366 z dn. 3 sierpnia 2009 r.