artykuł nr 56

Zarządzenie nr 375 z dn. 10 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 374 z dn. 10 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 373 z dn. 7 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 372 z dn. 7 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 371 z dn. 7 sierpnia 2009 r.