artykuł nr 51

Zarządzenie nr 380 z dn. 21 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 379 z dn. 19 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 378 z dn. 18 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 377 z dn. 10 sierpnia 2009 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 376 z dn. 10 sierpnia 2009 r.