artykuł nr 1

Zarządzenie nr 430 z dn. 30 września 2009 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 429 z dn. 30 września 2009 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 428 z dn. 30 września 2009 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 427 z dn. 30 września 2009 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 426 z dn. 30 września 2009 r.