artykuł nr 11

Zarządzenie nr 153 z dn. 27 marca 2009 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 152 z dn. 27 marca 2009 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 151 z dn. 27 marca 2009 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 150 z dn. 27 marca 2009 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 149 z dn. 27 marca 2009 r.