artykuł nr 6

Zarządzenie nr 158 z dn. 27 marca 2009 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 157 z dn. 27 marca 2009 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 156 z dn. 27 marca 2009 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 155 z dn. 27 marca 2009 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 154 z dn. 27 marca 2009 r.