artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 478 z dn. 31 grudnia 2008 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 477 z dn. 31 grudnia 2008 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 476 z dn. 31 grudnia 2008 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 475 z dn. 31 grudnia 2008 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 474 z dn. 31 grudnia 2008 r.