artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 443 z dn. 15 grudnia 2008 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 442 z dn. 15 grudnia 2008 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 441 z dn. 10 grudnia 2008 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 440 z dn. 5 grudnia 2008 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 439 z dn. 5 grudnia 2008 r.