artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 448 z dn. 16 grudnia 2008 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 447 z dn. 16 grudnia 2008 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 446 z dn. 16 grudnia 2008 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 445 z dn. 16 grudnia 2008 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 444 z dn. 16 grudnia 2008 r.