artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 458 z dn. 29 grudnia 2008 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 457 z dn. 23 grudnia 2008 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 456 z dn. 23 grudnia 2008 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 455 z dn. 23 grudnia 2008 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 454 z dn. 23 grudnia 2008 r.