artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 463 z dn. 30 grudnia 2008 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 462 z dn. 30 grudnia 2008 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 461 z dn. 29 grudnia 2008 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 460 z dn. 29 grudnia 2008 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 459 z dn. 29 grudnia 2008 r.