artykuł nr 86

Zarządzenie Nr 393 z dn. 7 listopada 2008 r.

artykuł nr 87

Zarządzenie Nr 392 z dn. 3 listopada 2008 r.

artykuł nr 88

Zarządzenie Nr 391 z dn. 3 listopada 2008 r.

artykuł nr 89

Zarządzenie Nr 390 z dn. 3 listopada 2008 r.

artykuł nr 90

Zarządzenie Nr 389 z dn. 3 listopada 2008 r.