artykuł nr 81

Zarządzenie Nr 398 z dn. 10 listopada 2008 r.

artykuł nr 82

Zarządzenie Nr 397 z dn. 10 listopada 2008 r.

artykuł nr 83

Zarządzenie Nr 396 z dn. 10 listopada 2008 r.

artykuł nr 84

Zarządzenie Nr 395 z dn. 10 listopada 2008 r.

artykuł nr 85

Zarządzenie Nr 394 z dn. 7 listopada 2008 r.