artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 408 z dn. 20 listopada 2008 r.

artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 407 z dn. 18 listopada 2008 r.

artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 406 z dn. 18 listopada 2008 r.

artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 405 z dn. 18 listopada 2008 r.

artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 404 z dn. 17 listopada 2008 r.