artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 413 z dn. 25 listopada 2008 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 412 z dn. 24 listopada 2008 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie Nr 411 z dn. 24 listopada 2008 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie Nr 410 z dn. 21 listopada 2008 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 409 z dn. 20 listopada 2008 r.