artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 350 z dn. 30 września 2008 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 349 z dn. 29 września 2008 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 348 z dn. 29 września 2008 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 347 z dn. 26 września 2008 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 346 z dn. 26 września 2008 r.