artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 305 z dn. 13 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 304 z dn. 12 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 303 z dn. 11 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 302 z dn. 11 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 50

Zazrądzenie Nr 301 z dn. 8 sierpnia 2008 r.