artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 310 z dn. 22 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 309 z dn. 14 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 308 z dn. 14 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 307 z dn. 14 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 306 z dn. 13 sierpnia 2008 r.