artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 315 z dn. 2 września 2008 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 314 z dn. 29 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 313 z dn. 29 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 312 z dn. 28 sierpnia 2008 r,

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 311 z dn. 28 sierpnia 2008 r.