artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 320 z dn. 4 września 2008 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 319 z dn. 4 września 2008 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 318 z dn. 3 września 2008 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 317 z dn. 3 września 2008 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 316 z dn. 2 września 2008 r.