artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 330 z dn. 16 września 2008 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 329 z dn. 16 września 2008 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 328 z dn. 15 września 2008 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 327 z dn. 15 września 2008 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 326 z dn. 25 września 2008 r.