artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 340 z dn. 22 września 2008 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 339 z dn. 18 września 2008 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 338 z dn. 18 września 2008 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 337 z dn. 18 września 2008 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 336 z dn. 18 września 2008 r.