artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 290 z dn. 4 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 289 z dn. 4 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 288 z dn. 4 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 287 z dn. 4 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 286 z dn. 4 sierpnia 2008 r.