artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 295 z dn. 7 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 294 z dn. 7 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 293 z dn. 7 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 292 z dn. 7 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 291 z dn. 5 sierpnia 2008 r.