artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 300 z dn. 8 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 299 z dn. 8 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 298 z dn. 8 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 297 z dn. 7 sierpnia 2008 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 296 z dn. 7 sierpnia 2008 r.