artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 345 z dn. 26 września 2008 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 344 z dn. 25 września 2008 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 343 z dn. 24 września 2008 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 342 z dn. 23 września 2008 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 341 z dn. 23 września 2008 r.