artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 208 z dn. 28 maja 2008 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 207 z dn. 27 maja 2008 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 206 z dn. 27 maja 2008 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 205 z dn. 26 maja 2008 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 204 z dn. 26 maja 2008 r.