artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 218 z dn. 4 czerwca 2008 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 217 z dn. 4 czerwca 2008 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 216 z dn. 4 czerwca 2008 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 215 z dn. 2 czerwca 2008 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 214 z dn. 2 czerwca 2008 r.