artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 228 z dn. 10 czerwca 2008 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 227 z dn. 10 czerwca 2008 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 226 z dn. 10 czerwca 2008 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 225 z dn. 10 czerwca 2008 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 224 z dn. 20 czerwca 2008 r.