artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 233 z dn. 16 czerwca 2008 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 232 z dn. 16 czerwca 2008 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 231 z dn. 10 czerwca 2008 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 230 z dn. 10 czerwca 2008 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 229 z dn. 10 czerwca 2008 r.