artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 238 z dn. 17 czerwca 2008 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 237 z dn. 16 czerwca 2008 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 236 z dn. 16 czerwca 2008 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 235 z dn. 16 czerwca 2008 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 234 z dn. 16 czerwca 2008 r.