artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 243 z dn. 19 czerwca 2008 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 242 z dn. 18 czerwca 2008 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 241 z dn. 18 czerwca 2008 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 240 z dn. 18 czerwca 2008 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 239 z dn. 18 czerwca 2008 r.