artykuł nr 86

Zarządzenie Nr 168 z dn. 24 kwietnia 2008 r.

artykuł nr 87

Zarządzenie Nr 167 z dn. 24 kwietnia 2008 r.

artykuł nr 88

Zarządzenie Nr 166 z dn. 22 kwietnia 2008 r.

artykuł nr 89

Zarządzenie Nr 165 z dn. 22 kwietnia 2008 r.

artykuł nr 90

Zarządzenie Nr 164 z dn. 18 kwietnia 2008 r.