artykuł nr 81

Zarządzenie Nr 173 z dn. 29 kwietnia 2008 r.

artykuł nr 82

Zarządzenie Nr 172 z dn. 28 kwietnia 2008 r.

artykuł nr 83

Zarządzenie nr 171 z dn. 28 kwietnia 2008 r.

artykuł nr 84

Zarządzenie Nr 170 z dn. 28 kwietnia 2008 r.

artykuł nr 85

Zarządzenie Nr 169 z dn. 28 kwietnia 2008 r.