artykuł nr 76

Zarządzenie Nr 178 z dn. 12 maja 2008 r.

artykuł nr 77

Zarządzenie Nr 177 z dn. 29 kwietnia 2008 r.

artykuł nr 78

Zarządzenie Nr 176 z dn. 29 kwietnia 2008 r.

artykuł nr 79

Zarządzenie Nr 175 z dn. 29 kwietnia 2008 r.

artykuł nr 80

Zarządzenie Nr 174 z dn. 29 kwietnia 2008 r.