artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 183 z dn. 14 maja 2008 r.

artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 182 z dn. 12 maja 2008 r.

artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 181 z dn. 12 maja 2008 r.

artykuł nr 74

Zarządzenie nr 180 z dn. 12 maja 2008 r.

artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 179 z dn. 12 maja 2008 r.