artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 188 z dn. 19 maja 2008 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 187 z dn. 19 maja 2008 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie Nr 186 z dn. 16 maja 2008 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie Nr 185 z dn. 15 maja 2008 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 184 z dn. 15 maja 2008 r.