artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 203 z dn. 26 maja 2008 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 202 z dn. 26 maja 2008 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 201 z dn. 26 maja 2008 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 200 z dn. 26 maja 2008 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 199 z dn. 26 maja 2008 r.