artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 121 z dn. 28 marca 2008 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 120 z dn. 28 marca 2008 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 119 z dn. 28 marca 2008 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 118 z dn. 28 marca 2008 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 117 z dn. 28 marca 2008 r.