artykuł nr 81

Zarządzenie Nr 57 z dn. 14 lutego 2008 r.

artykuł nr 82

Zarządzenie Nr 56 z dn. 14 lutego 2008 r.

artykuł nr 83

Zarządzenie Nr 55 z dn. 14 lutego 2008 r.

artykuł nr 84

Zarządzenie Nr 54 z dn. 14 lutego 2008 r.

artykuł nr 85

Zarządzenie Nr 53 z dn. 14 lutego 2008 r.