artykuł nr 76

Zarządzenie Nr 62 z dn. 14 lutego 2008 r.

artykuł nr 77

Zarządzenie Nr 61 z dn. 14 lutego 2008 r.

artykuł nr 78

Zarządzenie Nr 60 z dn. 14 lutego 2008 r.

artykuł nr 79

Zarządzenie Nr 59 z dn. 14 lutego 2008 r.

artykuł nr 80

Zarządzenie Nr 58 z dn. 14 lutego 2008 r.