artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 67 z dn. 14 lutego 2008 r.

artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 66 z dn. 14 lutego 2008 r.

artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 65 z dn. 14 lutego 2008 r.

artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 64 z dn. 14 lutego 2008 r.

artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 63 z dn. 14 lutego 2008 r.