artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 76 z dn. 18 lutego 2008 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 75 z dn. 14 lutego 2008 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 74 z dn. 14 lutego 2008 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 73 z dn. 14 lutego 2008 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 72 z dn. 14 lutego 2008 r.