artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 81 z dn. 26 lutego 2008 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 80 z dn. 26 lutego 2008 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 79 z dn. 25 lutego 2008 r.

Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej-podstawa prawna art. 5 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonała Monika Witczak, podinspektor w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Miasta
artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 78 z dn. 25 lutego 2008 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 77 z dn. 25 lutego 2008 r.