artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 86 z dn. 26 lutego 2008 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 85 z dn. 26 lutego 2008 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 84 z dn. 26 lutego 2008 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 83 z dn. 26 lutego 2008 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 82 z dn. 26 lutego 2008 r.