artykuł nr 1

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Włodzimierz Lasek
 

Pasaż K. Rudowskiego 10, p. 217
tel. 44/732-77-65