artykuł nr 1

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego

 
Do zakresu działania komisji należy m.in.: współpraca w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta z jednostkami powiatowych straży, inspekcji i służb, wdrażanie i monitorowanie programu „Bezpieczne Miasto”, działalność jednostek pomocniczych gminy, funkcjonowanie targowisk miejskich, funkcjonowanie gminnych obiektów użyteczności publicznej, estetyka i porządek na terenie miasta oraz inwentaryzacja mienia komunalnego
 

1. Monika Tera - Przewodnicząca

 

2. Rafał Czajka

 

3. Krystyna Czechowska

 

4. Jan Dziemdziora

 

5. Lech Kaźmierczak

 

6. Krzysztof Kozłowski

 

7. Grzegorz Lorek

 

8. Piotr Masiarek

 

9. Tomasz Sokalski