artykuł nr 1

Radca Prawny ds obsługi pionu Skarbnika

Radca Prawny ds obsługi pionu Skarbnika- Grażyna Gamrot

e-mail: g.gamrot@piotrkow.pl
Pasaż K. Rudowskiego 10,
tel.


Do zadań Radcy Prawnego należy obsługa prawna pionu Skarbnika w tym:

1. opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady,
2. opiniowanie pod względem prawnym umów cywilnoprawnych, umów międzynarodowych i porozumień administracyjnych zawieranych przez Prezydenta,
3. sporządzanie opinii, udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa:
a) Radzie,
b) Prezydentowi i jego Zastępcom,
c) Skarbnikowi,
d) Sekretarzowi,
e) komórkom organizacyjnym Urzędu.
4. wykonywanie zastępstwa procesowego w zakresie udzielonych pełnomocnictw oraz przedstawianie Prezydentowi wniosków co do zabezpieczenia roszczeń i celowości wszczęcia właściwych kroków sądowych i egzekucyjnych,
5. udzielanie konsultacji prawnych i pomocy pracownikom Urzędu w zakresie interpretacji przepisów prawnych i ich praktycznego zastosowania,
6. prowadzenie postępowań windykacyjnych należności dochodzonych przez Referat Dochodów,
7. prowadzenie rejestru spraw sądowych i opinii prawnych,
8. informowanie Prezydenta i jego Zastępców o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
9. udział w sesjach Rady,
10. uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest zawarcie ugody w sprawach majątkowych.