artykuł nr 1

Miejski Rzecznik Konsumentów


 

Miejski Rzecznik Konsumentów – Bartłomiej Krasiński
e-mail: b.krasinski@piotrkow.pl


ul. Szkolna 28

Tel. 732-77-75


________________________________________

Miejski Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów
na ul. Szkolenj 28

poniedziałek, środa - 12.00 - 15.30
wtorek - 7.30 - 12.00
piątek - 13.00 - 17.00
 


Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

 1. Realizacja zadań z zakresu ustaw:
  - o ochronie konkurencji i konsumentów,
  - o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 2. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.
 3. Możliwość wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowania za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumenta,
 4. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów.
 5. Współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
 6. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 7. Żądanie wszczęcia postępowania antymonopolowego.
 8. Występowanie przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji.
 9. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.
 10. Upowszechnianie przepisów określających prawa konsumentów.